Bestuur

Michel Bravo, MSc, MPA (vice voorzitter)
Hoofd strategie, Kennis, Innovatie en Onderzoek
Directoraat generaal Politie en Veiligheidsregio’s, Ministerie van Justitie en Veiligheid.

mmmm
mmmm

Drs. Kees van den Broek (secretaris)
Sociaal geograaf, werkzaam in internationale samenwerking en vraagstukken van vrede en conflict. Voorheen werkzaam bij Min BuZa, VN, Cordaid en PAX, nu werkzaam bij CARE Nederland op politiek werk rond fragiele staten.

mmm
mmm

Drs. Kees Kingma (penningmeester)
Onafhankelijke specialist in demilitarisering, vredesopbouw en post-conflict ontwikkelingsbeleid.

mmm
mmm
mmm

Dr. Lidewyde Berckmoes
Universitair docent en onderzoeker ‘Regionaal conflict in hedendaags Afrika’ bij het Afrika Studiecentrum Leiden aan de Universiteit Leiden. Focus is op de rol van kinderen en jeugd in conflict en vredesopbouw, integenerationele overdracht van trauma en geweld, met name in het Grote Merengebied.

mmm

Rosanne Anholt, MSc
Docent en promovendus aan Vrije Universiteit Amsterdam, afdeling Bestuurskunde en Politicologie. Ze doceert onder andere vakken in de opleidingen Bestuurskunde en Peace and Conflict Studies. Haar promotieonderzoek gaat over de politiek van de internationale respons op de Syrië crisis in Turkije, Libanon en Jordanië. 

Dr. Sandra Geelhoed
Socioloog (EHESS- Paris, 2007) en senior onderzoeker en docent bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht. Haar interessegebieden hebben te maken met in- en uitsluitingsmechanismen, narrativiteit en sociale verbeelding. In het verleden werkte zij voor diverse internationale organisaties (ARE, Transeuropéennes) en was projectleider van het scholingsprogramma Democracy and Knowledge in South East Europe, tijdens en na de oorlogen in voormalig Joegoslavië.

Dr. Gijsbert van Iterson-Scholten
Docent politicologie en conflict studies aan de Universiteit van Amsterdam. Deed promotieonderzoek naar de visies op vrede van professionele vredeswerkers en is vooral geïnteresseerd in wat vrede meer is dan de afwezigheid van gewapend conflict. Werkte voor zijn academische carrière bij Pax als projectleider Midden-Oosten en Noord-Afrika.