Bestuur

Eduard Nazarski (voorzitter)

Voorzitter van de Raad van Toezicht PAX. Voormalig directeur van Amnesty International Nederland en daarvoor van VluchtelingenWerk Nederland. Voormalig voorzitter van de European Council on Refugees en Exiles. Nazarski heeft zeer ruime ervaring op het gebied van mensenrechten, migratie, buitenlands beleid en pleitbezorging.

Michel Bravo, MSc, MPA (vice-voorzitter)

Hoofd Strategie, Kennis, Innovatie en Onderzoek Directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s, Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Drs. Kees van den Broek (secretaris)

Sociaal geograaf, werkzaam in internationale samenwerking en vraagstukken van vrede en conflict. Voorheen werkzaam bij Min BuZa, VN, Cordaid en PAX, nu werkzaam bij CARE Nederland op politiek werk rond fragiele staten.

Drs. Kees Kingma (penningmeester)

Onafhankelijke specialist in demilitarisering, vredesopbouw en post-conflict ontwikkelingsbeleid.

Dr. Lidewyde Berckmoes

Universitair docent en onderzoeker ‘Regionaal conflict in hedendaags Afrika’ bij het Afrika Studiecentrum Leiden aan de Universiteit Leiden. Focus is op de rol van kinderen en jeugd in conflict en vredesopbouw, integenerationele overdracht van trauma en geweld, met name in het Grote Merengebied.

Rosanne Anholt, MSc

Universitair docent Bestuurskunde, Vrije Universiteit Amsterdam. Haar promotieonderzoek gaat over de politiek van de vluchtelingencrisis in Turkije, Libanon en Jordanië. Daarbij richt ze zich specifiek op de betekenissen van “resilience” en “resilience-building” binnen de praktijk van humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking.

Dr. Sandra Geelhoed

Socioloog (EHESS- Parijs, 2007) en senior onderzoeker en docent bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht. Haar interessegebieden hebben te maken met in- en uitsluitingsmechanismen, narrativiteit en sociale verbeelding. In het verleden werkte zij voor diverse internationale organisaties (ARE, Transeuropéennes) en was projectleider van het scholingsprogramma Democracy and Knowledge in South East Europe, tijdens en na de oorlogen in voormalig Joegoslavië.

Dr. Gijsbert van Iterson-Scholten

Docent politicologie en conflict studies aan de Universiteit van Amsterdam. Deed promotieonderzoek naar de visies op vrede van professionele vredeswerkers en is vooral geïnteresseerd in wat vrede meer is dan de afwezigheid van gewapend conflict. Werkte voor zijn academische carrière bij Pax als projectleider Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Dr. Jeannine Suurmond

Consultant vredes- en conflictstudies en psycholoog bij het vluchtelingenprogramma van GGz Centraal. Gecertificeerd mediator en geweldloze communicatie trainer. Haar promotieonderzoek ging over de relatie tussen de behoefte aan vrede en vredesinterventies (“infrastructures for peace”). In de afgelopen 15 jaar heeft ze vredesprocessen ondersteund in Afrika en Azië, werkend als onderzoeker/adviseur voor Kreddha, GIZ en SeeD en wonend in Nederland, Nepal, Cambodja en Thailand. Ze heeft onderwijs gegeven aan o.a.  University College Utrecht, Instituut Clingendael, het Ministerie van Vrede en Wederopbouw in Nepal, het Tuol Sleng Genocide Museum en het King Prajadhipok’s Institute.