Bestuur

Eduard Nazarski (voorzitter)

Voorzitter van de Raad van Toezicht PAX. Voormalig directeur van Amnesty International Nederland en daarvoor van VluchtelingenWerk Nederland. Voormalig voorzitter van de European Council on Refugees en Exiles. Nazarski heeft zeer ruime ervaring op het gebied van mensenrechten, migratie, buitenlands beleid en pleitbezorging.

Michel Bravo, MSc, MPA (vice-voorzitter)

Hoofd Strategie, Kennis, Innovatie en Onderzoek Directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s, Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Drs. Kees van den Broek (secretaris)

Sociaal geograaf, werkzaam in internationale samenwerking en vraagstukken van vrede en conflict. Voorheen werkzaam bij Min BuZa, VN, Cordaid en PAX, nu werkzaam bij CARE Nederland op politiek werk rond fragiele staten.

Dr. Lidewyde Berckmoes (penningmeester)

Universitair docent en onderzoeker ‘Regionaal conflict in hedendaags Afrika’ bij het Afrika Studiecentrum Leiden aan de Universiteit Leiden. Focus is op de rol van kinderen en jeugd in conflict en vredesopbouw, integenerationele overdracht van trauma en geweld, met name in het Grote Merengebied.

Izzy van Unen

Trainer en coördinator van trainingen in onderhandelen en vredesbemiddeling voor groepen in conflict en (insider) mediators bij Instituut Clingendael. Cultureel antropoloog met focus op conflict en geweld. Haar masteronderzoek ging over de transitie van guerrillastrijder naar burger voor ex-rebellen van de FARC-EP in Colombia. 

Dr. Jeannine Suurmond

Consultant vredes- en conflictstudies en psycholoog bij het vluchtelingenprogramma van GGz Centraal. Gecertificeerd mediator en geweldloze communicatie trainer. Haar promotieonderzoek ging over de relatie tussen de behoefte aan vrede en vredesinterventies (“infrastructures for peace”). In de afgelopen 15 jaar heeft ze vredesprocessen ondersteund in Afrika en Azië, werkend als onderzoeker/adviseur voor Kreddha, GIZ en SeeD en wonend in Nederland, Nepal, Cambodja en Thailand. Ze heeft onderwijs gegeven aan o.a.  University College Utrecht, Instituut Clingendael, het Ministerie van Vrede en Wederopbouw in Nepal, het Tuol Sleng Genocide Museum en het King Prajadhipok’s Institute.