Vacatures

Algemeen bestuurslid

De Stichting Vredeswetenschappen (SVW) heeft als doel de bevordering van interdisciplinaire wetenschappelijke samenwerking gericht op het scheppen van voorwaarden voor vrede. De belangrijkste activiteiten van de Stichting zijn op dit moment het initiëren en steunen van bijzondere leerstoelen en lectoraten aan Nederlandse universiteiten en hogescholen, en het uitschrijven en begeleiden van een jaarlijkse scriptieprijsvraag voor het Wetenschappelijk Onderwijs. De prijs voor de beste scriptie worden jaarlijks uitgereikt op een symposium georganiseerd in samenwerking met een Nederlandse universiteit of hogeschool. 

Voor verdere informatie over de Stichting, inclusief onze werkwijze, verwijzen wij u naar onze website (www.stichtingvredeswetenschappen.nl) en Facebook pagina (www.facebook.com/stichtingvredeswetenschappen).

Het bestuur telt momenteel zeven bestuursleden, werkt op vrijwillige basis en vergadert ongeveer vier keer per jaar. De SVW heeft ook een Raad van Advies met tien leden.

De SVW is doorlopend op zoek naar enthousiaste bestuursleden:  

Algemeen bestuurslid met kennis van vredesvraagstukken vanuit wetenschappelijk en/of praktijk perspectief (bijvoorbeeld werkzaam bij een relevante NGO).

  • Afgestudeerd aan WO of HBO.
  • Kennis van en ervaring met vredes- en conflict vraagstukken in theorie en praktijk.
  • Beschikt over een relevant (internationaal) netwerk voor vrede en conflict onderzoek of praktijk.
  • Bereid om ongeveer vier keer per jaar te vergaderen (doorgaans in Utrecht).
  • In staat om een voor de stichting relevant publiek te bereiken, bijvoorbeeld middels digitale media of relevante organisaties.

Geïnteresseerden worden verzocht een reactie inclusief CV te sturen aan info@stichtingvredeswetenschappen.nl.  Op dit zelfde adres kunt u terecht voor eventuele nadere informatie. De SVW nodigt met name kandidaten met een multiculturele achtergrond van harte uit om te solliciteren.