Vacatures

Vacatures voorzitter en bestuurslid

Stichting VredesWetenschappen (SVW)

In het bestuur van de Stichting VredesWetenschappen (SVW) ontstaan begin 2020 vacatures voor een nieuwe voorzitter en voor een algemeen bestuurslid.  

De SVW heeft als doel de bevordering van interdisciplinaire wetenschappelijke samenwerking gericht op het scheppen van voorwaarden voor vrede. De belangrijkste activiteiten van de Stichting zijn op dit moment het initiëren en steunen van bijzondere leerstoelen en lectoraten aan Nederlandse universiteiten en hogescholen, en het uitschrijven en begeleiden van een jaarlijkse scriptieprijsvraag voor het Wetenschappelijk Onderwijs. De prijs voor de beste scriptie worden jaarlijks uitgereikt op een symposium georganiseerd in samenwerking met een Nederlandse universiteit of hogeschool. 

Voor verdere informatie over de Stichting, inclusief onze werkwijze, verwijzen wij u naar onze website (www.stichtingvredeswetenschappen.nl) en Facebook pagina (www.facebook.com/stichtingvredeswetenschappen).

Het bestuur telt momenteel zeven bestuursleden, werkt op vrijwillige basis en vergadert ongeveer vier keer per jaar. De SVW heeft ook een Raad van Advies met tien leden.

De SVW zoekt naar:

Een voorzitter m/v met ruime ervaring in het WO/HBO, die

  • Beschikt over een relevant (internationaal) netwerk voor vredes- en conflictonderzoek.
  • Effectief is in de dialoog met hoogleraren en universiteiten.
  • Bereid is leerstoelhouders met kennis en ervaring te ondersteunen, alsmede het contact met de diverse instellingen te optimaliseren.
  • Bekend is met financiering van wetenschappelijk onderzoek in Nederland.
  • Een inspirerende leider kan zijn voor het SVW-bestuur en aanstuurt op harmonie en ontwikkeling in de samenwerking, zowel binnen het bestuur als tussen hoogleraren onderling.
  • De SVW een gezicht kan geven.
  • Een open houding heeft en bereid en in staat is om mogelijkheden te herkennen voor SVW en daarop in te spelen.
  • Een visie heeft op de verdere ontwikkeling van de SVW.

Geïnteresseerden worden verzocht een reactie inclusief CV te sturen aan info@stichtingvredeswetenschappen.nl.  Op dit zelfde adres kunt u terecht voor eventuele nadere informatie.  De SVW nodigt met name kandidaten met een multiculturele achtergrond van harte uit om te solliciteren.