Symposium

Stichting Vredeswetenschappen organiseert jaarlijks een symposium over een thema gerelateerd aan haar werkterrein. Tijdens het symposium wordt tevens de scriptieprijs Visies op Vrede uitgereikt aan de beste Master scriptie op het gebied van vrede en veiligheid in Nederland van het afgelopen jaar.

Het symposium van 2017 zal plaatsvinden op vrijdag 15 december aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zie hier voor nadere informatie en aanmelding.

In 2016 vond het symposium plaats op vrijdag 9 december aan de Haagse Hogeschool. Hugh Pope van International Crisis Group sprak over de politieke situatie in Turkije en het gebruik van diplomatie door de internationale gemeenschap. De (Engelstalige) presentatie is te vinden op de website van ICG. Ook in 2015 vond het symposium plaats aan de Haagse Hogeschool.

Het symposium van 2014, ‘Past, Present & Future of Peace Research’ werd georganiseerd in samenwerking met Universiteit Groningen op 11 en 12 december. Keynote sprekers waren Nico Schrijver en Johan Galtung. Gedurende twee dagen vonden panels plaats met verschillende generaties vredesonderzoekers.

Het symposium van 2013 vond plaats op 4 december aan de Vrije Universiteit met als thema burgerbescherming in Syrië en het dilemma van (non)interventie in complexe conflicten. Voor meer informatie zie verslag symposium 2013.