Symposium

Stichting Vredeswetenschappen organiseert jaarlijks een symposium over een thema gerelateerd aan haar werkterrein. Tijdens het symposium wordt tevens de scriptieprijs Visies op Vrede uitgereikt aan de beste Master scriptie op het gebied van vrede en veiligheid in Nederland van het afgelopen jaar.

Het symposium “Impact of Peace Research in Practice”, dat oorspronkelijk zou plaatsvinden op vrijdag 3 december 2021, is verplaats naar vrijdag 8 april 2022. Het hybride symposium wordt in samenwerking met Slot Loevestein georganiseerd. Meer informatie over het symposium vind je hier.
The symposium “Impact of Peace Research in Practice”, that was originally planned for Friday 3 December 2021, has been rescheduled to Friday 8 April 2022. The hybrid symposium is organized in collaboration with Loevestein Castle. More information about the symposium can be found here

Het symposium van 2020, “Peace Studies in the Netherlands: The State of the Art“, werd in samenwerking met het Institute or Security and Global Affairs aan de Universiteit Leiden georaganiseerd op 21 december.

Het symposium van 2019, “War/truth: A seminar on investigating civilian harm in the Syria/Iraq wars“, werd in samenwerking met de Universiteit Utrecht and CS Ubuntu (Study Association for Conflict Studies and Human Rights) georganiseerd op 6 december 2019.

Het symposium van 2018, “Peace and Conflict Business: A Peace and Conflict Studies Perspective on Corporations and Human Rights“, vond plaats op dinsdag 11 december aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Het symposium van 2017, “Syria’s Seven Years of Tragedy: Peace and Conflict Studies in Times of Global Challenges“, werd georganiseerd in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam en het IOVIS Centre for Peace en Conflict op vrijdag 15 december. Een interdisciplinair panel bestaande uit Marit Sijbrandij (psychologie), Srdjan Sremac (religiewetenschappen), Wouter Werner (rechten) en Ruud Welten (filosofie), onder leiding van Wolfgang Wagner (politicologie), sprak over de situatie in Syrië en de relevantie van wetenschappelijk onderzoek en -onderwijs in tijden van hardnekkige politieke instabiliteit en gewapende conflicten. Een Engelstalig verslag van de Visions on Peace uitreiking tijdens het symposium is hier te vinden.

In 2016 vond het symposium plaats op vrijdag 9 december aan de Haagse Hogeschool. Hugh Pope van International Crisis Group sprak over de politieke situatie in Turkije en het gebruik van diplomatie door de internationale gemeenschap. De (Engelstalige) presentatie is te vinden op de website van ICG. Ook in 2015 vond het symposium plaats aan de Haagse Hogeschool.

Het symposium van 2014, ‘Past, Present & Future of Peace Research’ werd georganiseerd in samenwerking met Universiteit Groningen op 11 en 12 december. Keynote sprekers waren Nico Schrijver en Johan Galtung. Gedurende twee dagen vonden panels plaats met verschillende generaties vredesonderzoekers.

Het symposium van 2013 vond plaats op 4 december aan de Vrije Universiteit met als thema burgerbescherming in Syrië en het dilemma van (non)interventie in complexe conflicten. Voor meer informatie zie verslag symposium 2013.