Welkom bij Stichting Vredeswetenschappen

De Stichting Vredeswetenschappen (SVW) is in oktober 2004 opgericht door de Stichting Leerstoelen Vredesopbouw en de Vereniging voor Economie en Vrede.

De stichting stelt zich tot doel een positieve bijdrage te leveren aan processen van vredesopbouw. SVW is er – in de voetsporen van Kofi Annan en Jan Tinbergen – van overtuigd dat het mogelijk is om zulke processen positief te beïnvloeden.

Als middel kiest de stichting de wetenschap. SVW zet zich in voor de ontwikkeling van een netwerk van (bijzondere) leerstoelen aan instellingen van hoger onderwijs, die onderzoek doen naar voorwaarden voor vrede. Iedere leerstoel belicht deze voorwaarden vanuit de eigen invalshoek; via onderling contact en door samenwerking leveren zij aan de samenleving (nieuwe) inzichten hoe vredesprocessen in de wereld positief kunnen worden beïnvloed.

SVW organiseert regelmatig bijeenkomsten voor een breed publiek om dit verder te concretiseren. Op deze website vindt u onder meer informatie over het jaarlijkse symposium en over de jaarlijkse scriptieprijsvraag voor het hoger onderwijs.

Zie ook onze LinkedIn, Facebook en Twitter voor actuele evenementen.