Eduard Nazarski nieuwe voorzitter SVW

Met veel plezier kondigt de Stichting Vredeswetenschappen (SVW) aan dat Eduard Nazarski per 1 december 2020 als voorzitter van het bestuur zal aantreden. Nazarski zal voor velen geen vreemde zijn: als voormalig directeur van Amnesty International Nederland en daarvoor van VluchtelingenWerk Nederland heeft hij zeer ruime ervaring op het gebied van mensenrechten, migratie, buitenlands beleid en pleitbezorging. Ook na zijn pensionering blijft hij zich op deze terreinen inzetten. Het bestuur heet hem van harte welkom en kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking!

***English***

The Dutch Foundation for Peace Studies is delighted to announce that as of 1 December 2020 Eduard Nazarski will act as Chair of the board. Nazarski is no stranger: as former director of Amnesty International and the Dutch Council for Refugees, he has extensive experience in the fields of human rights, migration, foreign policy and advocacy. He will continue to work in these areas after his retirement. The board would like to welcome Nazarski and looks forwards to a fruitful collaboration!

This entry was posted in Bestuur. Bookmark the permalink.