Raad van Advies

Prof. dr. Ruud Welten
Hoogleraar Filosofie (Contemporary approaches to Human Subjectivity) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en Universitair hoofddocent aan de Universiteit Tilburg.

Dr. Jeff Handmaker
Universitair docent recht, mensenrechten en ontwikkeling aan het International Institute of Social Studies (ISS) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Honorary Research Fellow in de faculteit rechtsgeleerdheid Universiteit van Witwatersrand in Zuid Afrika.

Prof. dr. ir. Thea Hilhorst
Hoogleraar Humanitaire Hulp en Wederopbouw, International Institute of Social Studies (ISS) van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Drs. Caecilia van Peski
Oprichter van Van Peski Consult, een onafhankelijk internationaal adviesbureau op het gebied van democratisering, verkiezingswaarneming en mensenrechten. In 2010 benoemd als VN Vrouwenvertegenwoordiger. Hetzelfde jaar ontving zij de ‘Ambassador for Peace’ award. 

Drs. Ben Schennink
Gepensioneerd hoofddocent Centrum voor Internationaal Conflict-Analyse & Management (CICAM) RU Nijmegen, en bestuurslid Interkerkelijk Vredesberaad PAX.

Drs. Coby Schoondergang-Horikx
Doctoraal wijsbegeerte, voormalig lid Eerste Kamer voor GroenLinks. Als eerste voorzitter van Stichting Vredeswetenschappen actief tot 2013.

Prof. Nico Schrijver
Hoogleraar Internationaal publiekrecht, Universiteit Leiden, gespecialiseerd in het volkenrecht inzake vrede en veiligheid, rechten van de mens, duurzame ontwikkeling en vreedzame geschillenbeslechting. Staatsraad in de Afdeling Wetgeving van de Raad van State. 

Prof. Lennart Vriens
Emeritus hoogleraar Vredespedagogiek Universiteit Utrecht. Was voorzitter van de inmiddels opgeheven Vereniging Pedagogen voor de Vrede.