Inzendtermijn scriptieprijs 2015-2016 van start

Vanaf nu is het mogelijk om in te zenden voor de Master scriptieprijs 2015-2016.

Flyer Visions on Peace 2016

Criteria voor inzending:

 • Het onderwerp van je scriptie heeft betrekking op vrede en veiligheid
 • Je bent (of was) als Master student verbonden aan een Nederlandse universiteit of een ander hoger onderwijs instituut in Nederland
 • Je hebt je scriptie afgerond tussen 1 juli 2015 en 1 september 2016
 • Je scriptie is gewaardeerd met minimaal een 8
 • Je scriptie is geschreven in correct Engels of Nederlands
 • Je hebt niet eerder meegedaan aan de scriptieprijsvraag Visies op Vrede

Procedure voor inzending:

Vul het Aanmeldformulier scriptieprijs 2015-2016 volledig in en stuur dit samen met

 • Een samenvatting in het Engels van maximaal 1000 woorden
 • Een inhoudsopgave
 • De volledige scriptie, geanonimiseerd
 • Bewijs van het toegekende cijfer (minimaal een 8)

voor 30 september 2016, 17u naar het volgende adres: info@visionsonpeace.nl

De samenvatting vormt de basis voor de eerste selectie en is dus van groot belang. De samenvatting dient volledig anoniem te zijn en moet de volgende onderdelen bevatten:

 • Titel van de scriptie
 • De onderzoeksvraag, onderzoeksmethoden en conclusies van het onderzoek
 • De maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van de scriptie

Op deze regels worden geen uitzonderingen gemaakt en de jury geeft geen individuele feedback op niet geselecteerde scripties. Bij inzending ga je akkoord met deze regels.

De genomineerde scripties worden in november bekend gemaakt. De uitreiking van de scriptieprijs vindt plaats op het jaarlijkse symposium van SVW, vrijdag 9 december op de Haagse Hogeschool.

Zie ook de website van onze partnerorganisatie UPEACE.

De scriptieprijs wordt financieel mogelijk gemaakt door de ASN Foundation, onderdeel van de ASN Bank.

This entry was posted in Scriptieprijs. Bookmark the permalink.