Persbericht Leerstoel International Business and Human Rights

Professor Cees van Dam benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘International Business and Human Rights’ aan RSM

Cees van Dam is benoemd tot bijzonder hoogleraar International Business and Human Rights, met speciale aandacht voor de transformatie van conflictsituaties naar een duurzame samenleving. Een nieuwe leerstoel die is ingesteld aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) om onderzoek en onderwijs op het gebied van onderneming en mensenrechten te stimuleren. Professor Van Dam bekleedt deze bijzondere leerstoel, mogelijk gemaakt door Amnesty International Nederland en Stichting Vredeswetenschappen (SVW), per 1 april 2014.

Internationaal is er steeds meer aandacht voor de verantwoordelijkheid van bedrijven om mensenrechten te respecteren. De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft in 2011 richtlijnen bekrachtigd (de ‘UN Guiding Principles on Business and Human Rights’) die aangeven wat in dit verband van overheden en bedrijven wordt verwacht: overheden moeten burgers beschermen tegen mensenrechtenschendingen door bedrijven, en bedrijven moeten mensenrechten respecteren.

Deze leerstoel beoogt een bijdrage te leveren aan het uitwerken en concretiseren van deze VN-richtlijnen, en daarmee aan een vreedzame en duurzame samenleving. Zo is bijvoorbeeld nog onvoldoende duidelijk hoe bedrijven het zorgvuldigheidsprincipe (‘due diligence’) zoals neergelegd in de VN-richtlijnen in de praktijk moeten toepassen. Volgens dit principe moeten ondernemingen onderzoek doen naar hun mogelijke betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen, bijvoorbeeld via hun dochterondernemingen en zakenrelaties, of als zij in conflictgebieden actief zijn. Zij moeten vervolgens laten zien hoe zij hun betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen voorkomen. En als hun betrokkenheid tot schade heeft geleid, hoe zij voorzien in herstel en compensatie voor slachtoffers. De leerstoel zal opereren op het snijvlak van juridische, bedrijfseconomische en andere disciplines en in samenwerking met het Partnerships Resource Centre van RSM zoeken naar coöperatieve oplossingen voor de dilemma’s die ondernemingen tegenkomen wanneer zij in conflictgebieden opereren.

Cees van Dam is een autoriteit op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en mensenrechten en heeft brede expertise op het gebied van bedrijven en mensenrechten. Naast RSM is hij verbonden aan King’s College London en de Universiteit Utrecht (Molengraaff Instituut). Zijn meer dan 150 publicaties omvatten tien boeken over nationaal en internationaal recht. In 2008 schreef hij het boek ‘Onderneming en mensenrechten’. In 2013 publiceerde Oxford University Press de tweede editie van zijn boek ‘European Tort Law’ over het aansprakelijkheidsrecht in Frankrijk, Duitsland, Engeland en de Europese Unie en over de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Met vier andere Nederlandse wetenschappers schreef hij in 2012 een amicus brief aan het Hooggerechtshof van Verenigde Staten ter ondersteuning van de verzoekers in de zaak Kiobel tegen Shell (2012).

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige mensenrechtenorganisatie met ruim 3 miljoen leden, donateurs en vaste begunstigers in meer dan 150 landen. Amnesty doet onderzoek naar mensenrechtenschendingen en voert actie om deze te beëindigen. De organisatie streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechteninstrumenten. Amnesty is niet gebonden aan enige regering, politieke ideologie, religie of economisch belang. De organisatie doet ook onderzoek naar bedrijven en wijst hen op hun verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren.

Stichting Vredeswetenschappen (SVW) is een onafhankelijke stichting die in oktober 2004 is opgericht. De stichting stelt zich tot doel via de wetenschap een positieve bijdrage te leveren aan processen van vredesopbouw. SVW zet zich in voor de ontwikkeling van een netwerk van (bijzondere) leerstoelen aan instellingen van hoger onderwijs, die onderzoek doen naar voorwaarden voor vrede. Iedere leerstoel belicht deze voorwaarden vanuit de eigen invalshoek; via onderling contact en door samenwerking leveren zij aan de samenleving (nieuwe) inzichten hoe vredesprocessen in de wereld positief kunnen worden beïnvloed. SVW werkt bij de ontwikkeling van dit netwerk samen met NGO’s op het gebied van vrede, mensenrechten en ontwikkeling. Samen met UPEACE The Hague organiseert SVW de jaarlijkse Visions on Peace prijs voor masterscripties. Rond de uitreiking van de prijs wordt een symposium over een actueel thema georganiseerd.

Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) wordt consequent gerekend tot de top 10 business schools in Europa en tot de top 3 in onderzoek. RSM biedt baanbrekend onderzoek en opleidingen ter verdere bevordering van excellence in alle aspecten van management. RSM is gevestigd in de internationale havenstad Rotterdam, een bruisend knooppunt van zaken, logistiek en handel. RSM richt zich primair op het ontwikkelen van zakelijke leiders met internationale carrières die gewapend met hun innovatieve gedachtegang een duurzame toekomst
kunnen inslaan dankzij een gamma bachelor, master, MBA, PhD en executive programma’s van het hoogste niveau. De ondersteuningsdiensten van RSM voor executives en alumni worden ook aangeboden vanuit het kantoor aan de Amsterdamse Zuidas, het hoofdstedelijke zakendistrict, en ook in Taipei in Taiwan.

Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marianne Schouten, Media & Public Relations Manager voor RSM op +31 10 408 2877 of per e-mail op mschouten@rsm.nl; met Nicole Sprokel, persvoorlichter Amnesty International op +31 20 7733677 of per e-mail op N.Sprokel@amnesty.nl; of met Ben Schennink, secretaris van Stichting Vredeswetenschappen op +31 24 3772436 of per e-mail op info@stichtingvredeswetenschappen.nl.

This entry was posted in Leerstoelen. Bookmark the permalink.