Betere bescherming van mensenrechten is een zaak voor de bedrijfsjurist – oratie professor Cees van Dam

Bedrijfsjuristen kunnen en moeten een positieve rol spelen bij de bescherming van mensenrechten, betoogt professor Cees van Dam, bijzonder hoogleraar International Business and Human Rights aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). Professor Van Dam zal op vrijdag 18 september 2015 zijn aanstelling in het openbaar aanvaarden met zijn oratie waarin hij een overzicht geeft van zijn onderzoeksthema’s voor deze bijzondere leerstoel, die door Amnesty International Nederland en de Stichting Vredeswetenschappen (SVW) wordt gesponsord. 

Cees van Dam oratie foto 1

Bij een groot aantal multinationals werd het beleid op het gebied mensenrechten aanvankelijk ontwikkeld door de afdelingen Public Relations of Corporate Social Responsibility. Juridische afdelingen speelden slechts een beperkte rol, omdat dergelijke bedrijven amper juridisch konden worden aangepakt omwille van hun betrokkenheid bij schendingen van de mensenrechten in andere landen. Dit gebrek aan verantwoordelijkheid staat in schril contrast met het vrije handelsverkeer dat op globaal niveau zo sterk wordt beschermd. “Het handelsverkeer is geglobaliseerd maar de bescherming van mensenrechten nog niet” stelt professor Van Dam.

In de laatste paar jaar zijn er geleidelijk aan juridische instrumenten ontwikkeld om bedrijven aan te kunnen pakken en dit proces zal zich naar verwachting de komende jaren voortzetten. In zijn oratie zal Van Dam zijn onderzoeksagenda presenteren en ingaan op de manier waarop juridische afdelingen met dit veranderende juridische landschap omgaan, en met de wisselwerking met andere afdelingen binnen het bedrijf.

Van Dam zal bijzondere aandacht besteden aan de manier waarop beleid op het gebied van mensenrechten wordt ontwikkeld en de rol die de juridische afdeling hierbij speelt: is deze rol inactief, actief of proactief? Van Dam zal betogen dat juridische afdelingen gegronde juridische redenen hebben om het bedrijf bij de bescherming van mensenrechten een actieve of proactieve rol te laten spelen.

Van Dam richt zich in zijn onderzoek dan ook in belangrijke mate op de vraag of juridische afdelingen een bedrijf ertoe kunnen bewegen om de mensenrechten niet alleen te respecteren, maar ook te verbeteren, waardoor deze afdelingen een positieve kracht in het bedrijf kunnen worden en voor het deel van de maatschappij waarin het bedrijf functioneert.

Cees van Dam is een autoriteit op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en mensenrechten en heeft ruime ervaring op het gebied van mensenrechten in het bedrijfsleven. Naast zijn aanstelling bij RSM is Van Dam ook verbonden aan King’s College London en Maastricht University. Hij heeft meer dan 150 publicaties op zijn naam staan, waaronder 10 boeken op het gebied van nationaal en internationaal recht. In 2008 is zijn boek Business and Human Rights verschenen. In 2013 is bij Oxford University Press de tweede editie van zijn boek European Tort Law verschenen, waarin het aansprakelijkheidsrecht in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie wordt behandeld, alsmede jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Samen met vier andere wetenschappers heeft hij in 2012 in de zaak Kiobel vs. Royal Dutch Petroleum Co. een brief ter ondersteuning van de eisers aan het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten geschreven.

Amnesty International is een onafhankelijke wereldwijde beweging van zeven miljoen mensen in meer dan 150 landen, die zich inzet voor slachtoffers van schendingen van mensenrechten. Hiervan steunen twee miljoen mensen Amnesty financieel als lid, donateur of vaste begunstiger. Amnesty Nederland is met 255.000 leden één van de grootste afdelingen. Amnesty International, afdeling Nederland is opgericht in mei 1968 en is één van de grootste nationale afdelingen van Amnesty. Zo’n 255.000 mensen in Nederland zijn lid van de organisatie. Vanuit het Amnesty-huis in Amsterdam voert de landelijke organisatie actie en ondersteunt acties van lokale groepen in het land. Daarnaast zetten zo’n honderd betaalde medewerkers en vijftig vrijwilligers die in dat huis werken zich in voor Amnesty’s mediawerk, educatie, lobby en fondsen- en ledenwerving. www.amnesty.nl 

De Stichting Vredeswetenschappen (SVW) is in oktober 2004 opgericht door de Stichting Leerstoelen Vredesopbouw en de Vereniging voor Economie en Vrede. De stichting stelt zich tot doel een positieve bijdrage te leveren aan processen van vredesopbouw. SVW is er – in de voetsporen van Kofi Annan en Jan Tinbergen – van overtuigd dat het mogelijk is om zulke processen positief te beïnvloeden. De missie van Stichting Vredeswetenschappen (SVW) is het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar, en onderwijs in, voorwaarden voor vrede, en het voor een breed publiek toegankelijk maken van de resultaten van dit onderzoek en onderwijs. Hierbij stimuleert SVW zo veel mogelijk interdisciplinaire samenwerking. www.stichtingvredeswetenschappen.nl

Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) wordt consequent gerekend tot de top business schools in Europa en tot de top 3 in onderzoek. RSM biedt baanbrekend onderzoek en opleidingen ter verdere bevordering van excellence in alle aspecten van management. RSM is gevestigd in de internationale havenstad Rotterdam, een bruisend knooppunt van zaken, logistiek en handel. RSM richt zich primair op het ontwikkelen van zakelijke leiders met internationale carrières die gewapend met hun innovatieve gedachtegoed een duurzame toekomst kunnen inslaan dankzij een gamma bachelor, master, MBA, PhD en executive programma’s van het hoogste niveau. De ondersteuningsdiensten van RSM voor executives en alumni worden ook aangeboden vanuit het kantoor in Taipei in Taiwan. www.rsm.nl

Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marianne Schouten, Media & Public Relations Manager voor RSM op +31 10 408 2877 of per e-mail op mschouten@rsm.nl of info@stichtingvredeswetenschappen.nl.

This entry was posted in Leerstoelen. Bookmark the permalink.