HBO Peace in Practice Research Award

Stichting Vredeswetenschappen heeft naast haar bestaande prijs voor WO onderzoek dit jaar voor het eerst een speciale vredesonderzoeksprijs voor het HBO (bachelor en master) ingesteld. Voor meer informatie, zie www.hbopeaceinpracticeresearchaward.nl.

SVW wil met deze prijs aanmoedigen dat er HBO-eigen vormen van vredesonderzoek worden ontwikkeld. Inzendingen zijn welkom tot 11 november 2015. De winnaar ontvangt een geldprijs van 1000 Euro.

De prijsuitreiking van zowel de WO als de HBO prijs vindt plaats op de Haagse Hogeschool op 9 december 2015, mede georganiseerd door UPEACE The Hague. Beide prijzen worden gefinancierd door de ASN Foundation.

This entry was posted in HBO prijs. Bookmark the permalink.

1 Response to HBO Peace in Practice Research Award

  1. Pingback: Deadline HBO prijs verlengd | Stichting VredesWetenschappen

Comments are closed.