Leerstoel Vredesopbouw en Rechtsstaat (2006-2009)

In 2006 benoemde Stichting Vredeswetenschappen Gerti Hesseling als bijzonder hoogleraar op de V.J. Koningsbergerleerstoel “Vredesopbouw en Rechtsstaat” aan de Universiteit Utrecht. Gerti Hesseling bekleedde deze functie vanaf 1 mei 2006 tot aan haar overlijden op 21 maart 2009.

Als gevolg van het overlijden van professor Gerti Hesseling heeft het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht per brief d.d. 5 maart 2010 de overeenkomst met Stichting Vredeswetenschappen inzake de bijzondere Koningsbergerleerstoel “vredesopbouw en Rechtsstaat” beëindigd. Per 1 oktober 2009 is de heer E.P.J. Myer benoemd tot hoogleraar Conflict- en Veiligheidsrecht bij de faculteit Rechtsgeleerdheid, Economie, Bestuur en organisatie, met het thema van de Koningsbergerleerstoel in zijn leeropdracht.

Stichting Vredeswetenschappen is tevreden dat de nieuwe leerstoel structureel in de faculteit verankerd is. In overeenstemming met het streven van onze stichting krijgt onderzoek en onderwijs op het vlak van vrede, recht en rechtstaat hierdoor een vaste plek binnen de Universiteit Utrecht.

Tevens hecht het bestuur van SVW aan de toezegging van de rector dat SVW verbonden blijft aan activiteiten die door de Universiteit Utrecht in het kader van Koningsberger worden georganiseerd.

This entry was posted in Leerstoelen. Bookmark the permalink.