Symposium 15 december 2017: Zeven jaar oorlog in Syrië

Zeven jaar oorlog in Syrië
Oorlogs- en vredeswetenschappen in tijden van crisis
Wat is de impact van oorlog op mensen, en hoe kunnen oorlogs- en vredeswetenschappen bijdragen aan een vreedzamere wereld? De Faculteit Sociale Wetenschappen VU en IOVIS, Centre for Peace and Conflict i.o. VU, organiseren, in samenwerking met de Stichting Vredeswetenschappen en VUvereniging, een interdisciplinair panel dat zich buigt over Syrië.
symposium 15-12-2017 Poster_klein
Symposium en uitreiking Visions on Peace scriptieprijs
Wat doet zeven jaar aan oorlog of het vluchten voor geweld met iemand? Wat is de rol van religie in processen rondom oorlog en vrede, en wat voor internationale instrumenten hebben we eigenlijk om gehoor te geven aan de menselijke aspecten van oorlog? Deze vragen en de relevantie van wetenschappelijk onderzoek en -onderwijs in tijden van hardnekkige politieke instabiliteit en gewapende conflicten, staan centraal tijdens dit symposium. Daarnaast presenteren studenten van verschillende Nederlandse universiteiten hun bijzondere scripties die genomineerd zijn voor de Visions on Peace master scriptie prijs.
Sprekers
Marit Sijbrandij, universitair hoofddocent Klinische Psychologie VU en coördinator van het Horizon 2020 STRENGTHS project voor het opschalen van psychologische interventies met Syrische vluchtelingen.
Srdjan Sremac, universitair docent Faculteit Godgeleerdheid VU en co-directeur van het Amsterdam Center for the Study of Lived Religion.
Wouter Werner, hoogleraar Volkenrecht VU.
Ruud Welten, bijzonder hoogleraar Filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voorzitter van de Stichting Vredeswetenschappen.
De paneldiscussie wordt geleid door Wolfgang Wagner, hoogleraar Internationale Veiligheid VU, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het nieuwe minor programma Peace and Conflict Studies. De voertaal van het evenement is Engels.
Programma
14:00 – 14:10 Opening door Wolfgang Wagner
14:10 – 14:20 Welkom door Ruud Welten
14:20 – 15:50 Paneldiscussie
15:50 – 16:10 Pauze
16:10 – 17:10 Presentaties genomineerden Visions on Peace master scriptie prijs
17:10 – 17:30 Uitreiking prijs en afsluiting
17:30 Borrel
Datum: 15 december 2017
Tijd: 14:00 – 17:30
Locatie: Hoofdgebouw VU, Aurora zaal (begane grond)
Toegang: Vanwege een beperkt aantal zitplaatsen, gelieve via een aanmeldformulier te registreren.
This entry was posted in Symposium. Bookmark the permalink.